Як оформити інвалідність?

Порядок розгляду питання встановлення групи інвалідності, склад і повноваження медико-соціальних експертних комісій, процедура оскарження їхніх рішень встановлюються Постановою від 3 грудня 2009 року № 1317, та Інструкцією про встановлення груп інвалідності, затвердженою Наказом МОЗ від 5 вересня 2011 року № 561.

Як встановлюється група інвалідності?

  1. Необхідно звернутися до закладів охорони здоров’я за місцем проживання і після діагностики та лікування, що підтвердить стійке порушення функцій організму, отримати направлення на експертне обстеження в органах медико-соціальної експертизи Міністерства охорони здоров’я України.

  2. Огляд особи, яка звернулась до МСЕК, проводиться протягом семи днів з дня надходження необхідних документів. Медико-соціальна експертиза осіб, що звертаються для встановлення інвалідності, які за станом здоров’я не можуть з’явитися на засідання комісії, проводиться за місцем їх проживання. Лікарсько-консультативна комісія (ЛКК) ЛПЗ направляє осіб, що звертаються для встановлення інвалідності, за формою 088/о. Крім того, на МСЕК подаються документи, які об’єктивізують  (тобто підтверджують) основний діагноз, а саме виписні епікризи зі стаціонарів, виписки з амбулаторної карти  хворого, у кожному конкретному випадку це можуть бути результати спеціальних досліджень; консультативні висновки спеціалістів, Обласного ЛКК; свідоцтво про хворобу ВЛК та інше. На МСЕК представляється  також документ, що засвідчує особу, завірена копія трудової книжки, копія посвідчення ліквідатора аварії на ЧАЕС, учасника бойових дій тощо, інформована  добровільна згода хворого на обробку персональних даних.

  3. Комісія проводить засідання у повному складі і колегіально приймає рішення. Відомості щодо результатів експертного огляду і прийнятих рішень вносяться до акта огляду (ф. №157/о) та протоколу засідання комісії (ф. №157-5/о, строк зберігання – 50 років), що підписується головою комісії та її членами  і засвідчується печаткою. Комісія видає особі, яку визнано інвалідом або стосовно якої встановлено факт втрати професійної працездатності, довідку про визнання чи невизнання її інвалідом і, у першому випадку – індивідуальну програму реабілітації.

  4. У триденний строк органові, в якому інвалід перебуває на обліку як отримувач пенсії чи державної соціальної допомоги (щомісячного довічного грошового утримання), що призначається замість пенсії, надсилається виписка з акта огляду комісії, а органові, що здійснює загальнообов’язкове державне соціальне страхування – індивідуальну програму реабілітації та виписку з акта огляду комісії про результати визначення ступеня втрати професійної працездатності у відсотках та потреби у наданні додаткових видів допомоги.

У разі незгоди з рішенням районної, міжрайонної, міської комісії хворий, потерпілий від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання або інвалід має право подати протягом місяця письмову заяву до обласної комісії або до комісії, в якій він проходив огляд, чи до відповідного управління охорони здоров’я.

Комісія, що проводила огляд, або управління охорони здоров’я надсилає у триденний строк після надходження запиту всі наявні документи на розгляд обласної, центральної міської комісії, яка протягом місяця з дня подання документів проводить повторний огляд заявника і приймає відповідне рішення.

Рішення обласної, центральної міської комісії може бути оскаржене до МОЗ.