Клініко-діагностична лабораторія

Лабораторне відділення

Клініко-діагностична лабораторія є структурним підрозділом Козівської центральної районної комунальної лікарні. КДЛ функціонує у нашому лікувальному закладі з 1979 року (відкриття нових корпусів лікарні).

До складу лабораторії входять такі підрозділи:

 • Клінічний
 • Біохімічний
 • Серологічний

На сьогоднішній день КДЛ Козівської ЦРКЛ очолює лікар-лаборант вищої категорії, член асоціації забезпечення якості лабораторної медицини Барицька Надія Михайлівна.

Згідно штатного розпису в лабораторії зареєстровано і функціонують такі посади: біохімік, б/к Петрица В.О.; фельдшер-лаборант, в/к Вишневська С.С.; фельдшер-лаборант, в/к Михайлишин Г.В.; лаборант, І кат. Кусень О.Б.; лаборант, в/к Колодій Н.І.; лаборант, в/к Фатула З.С.; лаборант, б/к Лабівська О.М.; фельдшер-лаборант, в/к Кренціль Л.О.; фельдшер-лаборант, б/к Болюх Н.П.; фельдшер-лаборант ІІ кат. Кав’як О.В.; фельдшер-лаборант, б/к Цідило Г.П..

Крім того, штат АіТ укомплектований 4-ма ставками фельдшерів-лаборантів, які проводять ургентні лабораторні дослідження цілодобово.

Фахівці КДЛ мають знання та досвід роботи необхідні для виконання досліджень згідно галузі атестації, а також підготовку щодо:

 • загальних відомостей про метеорологічне забезпечення лабораторних досліджень, що виконуються;
 • експлуатації та обслуговування засобів вимірювальної техніки (ЗВТ), випробувальним обладнанням (ВО), допоміжним обладнанням;
 • обробки результатів, що отримані під час виконання лабораторних досліджень та їх інтерпретації;
 • оформлення результатів досліджень та складання звітів за результатами досліджень.

До складу КДЛ входять такі підрозділи:

 • клінічний
 • біохімічний
 • ізоімунологічний та серологічний
 • лабораторія структурного підрозділу Козівської ЦРКЛ Конюхівська ДЛ.

Лабораторія забезпечена необхідним випробувальним і допоміжним обладнанням. В лабораторії є в наявності монокулярні і бінокулярні мікроскопи, фотометр – РМ2111 – І, колориметри фотоелектричні КФК – 2, аналізатор концентрації калію і натрію в крові, сиворотці і плазмі АЕК-01 «Квер».

За останні 2 роки для потреб лабораторії адміністрацією лікарні придбано:

 • Напівавтоматичний коагулометр LabAnalyt C2 – 1 шт.
 • Напівавтоматичний біохімічний аналізатор CHEM-7 – 1 шт.
 • Клінічна центрфуга LabAnalyt DMO412 – 1 шт.
 • Центрфуга лабораторна клінічна ОПн – 3.02 «Дастон» – 2 шт.
 • Мікроскоп бінокулярний серії BioBlu Bino1152 – 4 шт.
 • Дозатори піпеточні – 4 шт.

В лабораторії проводяться:

Загально-клінічні дослідження

Капілярна кров:

 • Концентрація гемоглобіну
 • Швидкість осідання еритроцитів
 • Кількість еритроцитів
 • Кількість лейкоцитів
 • Гематокрит
 • Кількість тромбоцитів
 • Кількість еритроцитів з базофільною зернистістю
 • Кількість ретикулоцитів
 • Кольоровий показник
 • Морфологічне дослідження форменних елементів крові з диференційним підрахунком лейкоцитарної формули
 • Час кровотечі
 • Час згортання крові
 • Дослідження на малярійні паразити

Сеча:

 • Фізичні властивості
 • Якісне виявлення білка
 • Концентрація білка
 • Якісне виявлення глюкози
 • Кетонові тіла
 • Жовчні пігменти
 • Активність α-амілази (біохім. дослідження)
 • Кількісне визначення лейкоцитів, еритроцитів, циліндрів за Нечипоренко
 • Дослідження за Земницьким: відносна густина
 • Бактеріологічне дослідження на збудник туберкульозу

Кал:

 • Фізичні властивості
 • Хімічне дослідження на приховану кров
 • Виявлення стеркобіліну
 • Виявлення найпростіших
 • Мікроскопічне дослідження

Мокротиння:

 • Фізичні властивості
 • Патологічні домішки
 • Мікроскопічне дослідження
 • Бактеріоскопічне дослідження на збудник туберкульозу

Трансудати, ексудати

 • Фізичні властивості
 • Концентрація білка
 • Дослідження на атипові клітини
 • Бактеріоскопічне дослідження на збудник туберкульозу

Спинномозкова рідина

 • Фізичні властивості
 • Концентрація білка
 • Цитоз
 • Концентрація хлору (біохім. дослідження)

Виділення статевих органів

 • Дослідження на виявлення трихомонад
 • Дослідження на виявлення гонококів
 • Дослідження на виявлення дріжджових грибків Candida
 • Дослідження на виявлення Gardnerella vaginalis

Сік простати

 • Мікроскопічне дослідження

Еякулят

 • Фізичні властивості
 • Концентрація сперматозоїдів
 • Рухливість сперматозоїдів
 • Концентрація живих та мертвих сперматозоїдів
 • Виявлення складових елементів
 • Підрахунок клітин сперматогенезу

Біохімічні дослідження

Сироватка крові

 • Концентрація загального білка
 • Тимолова проба
 • Концентрація сечовини
 • Концентрація креатиніну
 • Концентрація сечової кислоти
 • Концентрація загального холестерину
 • Концентрація тригліцеридів
 • Концентрація глюкози
 • Концентрація β-ліпопротеїдів
 • Активність α-амілази
 • Активність аланінамінотрансферази
 • Активність аспартатамінотрансферази
 • Активність гамма-глутамілтрансферази
 • Активність холінестерази
 • Концентрація загального білірубіну та його фракцій
 • Концентрація кальцію
 • Концентрація хлору
 • Концентрація іонів калію
 • Концентрація іонів натрію
 • Сероглікоїди
 • С-реактивний білок
 • Антистрептолізин – О
 • Ревматоїдний фактор
 • Визначення етилового алкоголю в крові і сечі

Плазма крові

 • Протромбіновий час
 • Протромбіновий індекс
 • Час рекальцифікації
 • Конценрація загального фібриногену
 • Фібриноген «B»
 • Тромботест

Ізоімунологічні та серологічні дослідження

Венозна кров

 • Група крові
 • Резус-фактор
 • Резус-антитіла
 • Дослідження реакції Вассермана

Плазма крові, сироватка крові

 • Антитіла до збудника сифілісу (РМП)
 • Титр антитіл до кардіоліпінового антигену
 • Гемолізини
 • Дослідження крові на HbsAg
 • РПГА – Анти- Люіс

Крім того в КДЛ Козівської ЦРКЛ впроваджені нові методики в 2018 році:

 • активність α-амілази (кінетично)
 • активність ГГТ (кінетично)
 • активність АСТ (кінетично)
 • активність АЛТ (кінетично)
 • Креатинін (кінетично)
 • ХЕ (кінетично)

Лабораторні показники системи гемостазу (лабораторний контроль терапії прямими і непрямими антикоагулянтами):

 • Протромбіновий час
 • % відношення по Квіку
 • МНІ
 • Фібриноген по Клаусу
 • АЧТЧ

В січні 2019 року освоюємо новий метод діагностики сифілісу – РПГА з використанням «імуннодіагностикуму еритритроцитарного для виявлення специфічних антитіл до Treponema pallidum (набір реагентів «ДСУ РПГА – Анти – Люіс»)

Всім відділенням ЦРКЛ роздані правила забору, зберігання та транспортування в лабораторію біологічного матеріалу для клінічних і біохімічних досліджень.

За 2016 рік в Козівській ЦРКЛ проведено 422338 досліджень; по району 513834
За 2017 рік в Козівській ЦРКЛ проведено 426239 досліджень
; по району 512745
За 2018 рік в Козівській ЦРКЛ проведено 435787 досліджень
; по району 523159


Загально-клінічні дослідження:
За 2016 рік в Козівській ЦРКЛ проведено 262931 досліджень; по району 349506
За 2017 рік в Козівській ЦРКЛ проведено 256823 досліджень
; по району 338695
За 2018 рік в Козівській ЦРКЛ проведено 262065 досліджень
; по району 344726

Біохімічні дослідження:
За 2016 рік в Козівській ЦРКЛ проведено 140858 досліджень.

За 2017 рік в Козівській ЦРКЛ проведено 150992 досліджень.
За 2018 рік в Козівській ЦРКЛ проведено 154718 досліджень.

Дослідження згортальної та протизгортальної системи:
За 2016 рік в Козівській ЦРКЛ проведено 39948 досліджень.
За 2017 рік в Козівській ЦРКЛ проведено 41997 досліджень.
За 2018 рік в Козівській ЦРКЛ проведено 41214 досліджень.

За 40-річний період свого існування в новому корпусі клініко-діагностична лабораторія Козівської ЦРКЛ виправдовує необхідність свого призначення, про що свідчить зростання кількості досліджень і затребуваність. Діяльність КДЛ спрямована на досягнення та забезпечення своєчасного та якісного виконання лабораторних досліджень.