Відділення анестезіології та інтенсивної терапії

Відділення анестезіології та інтенсивної терапії організоване в Козівській центральній районній лікарні 2 вересня 1992 року.

Відділення анестезіології та інтенсивної терапії було організовано для вирішення наступних завдань в Козівській центральній районній комунальній лікарні:

 • підготовки і проведення анестезіологічного забезпечення (загального знеболення і регіональної анестезії) при оперативних втручаннях, пологах, діагностичних і лікувальних процедурах в стаціонарі і поліклініці дорослим і дітям;

 • відновлення, корекції і підтримання порушених функцій життєво важливих органів і систем організму, які виникли внаслідок захворювання, травми, оперативного втручання та інших причин до надійної стабілізації їх функції;

 • надання організаційно-методичної і лікувальної допомоги лікарям і середньому медичному персоналу району з питань надання невідкладної допомоги при критичних станах.

Відповідно до перерахованих завдань медичний персонал відділення:

 • визначає найоптимальніший метод загального знеболення, місцевої і регіональної анестезії і їх поєднання, здійснює медикаментозну передопераційну підготовку, проводить загальну і регіональну анестезію при операціях, пологах, діагностичних та лікувальних маніпуляціях дорослим і дітям;

 • здійснює інтенсивне спостереження за станом хворого в після наркозному періоді до відновлення основних функцій організму (притомності, стабілізації дихання і кровообігу);

 • проводить реанімацію хворим в стані клінічної смерті у відділенні та інших відділеннях лікарні;

 • проводить інтенсивну терапію, динамічне спостереження і догляд за хворими в палатах інтенсивної терапії спільно з лікарями відповідних спеціальностей, несучи персональну відповідальність за своєчасність і якість лікування.

Відповідно до наказу № 166 від 02.09.1992 року відкрито відділення анестезіології та інтенсивної терапії на 6 ліжок з штатом у кількості 25.5 посад. Колектив відділення налічує 24 працівники.

Прізвище, імя по-батькові

Посада

Рік
закінчення 

навчального 
закладу

Стаж по Спеціальності

Категорія

ЛІКАРІ

1.

Дідич Іван Володимирович

завідувач

1984

35

вища

2.

Буряк Марія Олександрівна

ординатор

2015

4

спеціаліст

3.

Кавалець Наталія Іванівна

ординатор

2006

13

спеціаліст

4.

Кусень Ярослав

Миколайович

ординатор

1986

33

вища

5.

Татарчук Тетяна Миколаївна

ординатор

2013

6

спеціаліст

МЕДИЧНІ СЕСТРИ

1.

Янко Марія Степанівна

старша м/с

1985

34

вища

2.

Мельник Марія Михайлівна

м/с анестезист

2003

16

вища

3.

Бабій Наталя Михайлівна

м/с анестезист

1987

32

вища

4.

Репела Марія Демянівна

м/с анестезист

1988

31

вища

5.

Сало Марія Олексіївна

м/с анестезист

1984

35

вища

6.

Воловник Оксана Іванівна

м/с палатна

2005

14

вища

7.

Пильнюк Наталія Іванівна

м/с палатна

1986

33

вища

8.

Слівінська Ольга Михайлівна

м/с палатна

2007

12

перша

9.

Чижевська Ольга Ігорівна

м/с палатна

2006

13

перша

ФЕЛЬДШЕРИ-ЛАБОРАНТИ

1.

Кобернік Зоряна Леонідівна

фельдшер

лаборант

2016

3

2.

Коновальчук Галина Іванівна

фельдшер

лаборант

1996

23

вища

3.

Мартинюк Галина Михайлівна

фельдшер

лаборант

1993

26

вища

4.

Мартинюк Маряна Олегівна

фельдшер

лаборант

2015

4

5.

Хавтур Олена Сергіївна

фельдшер

лаборант

2003

16

вища

СЕСТРА ГОСПОДАРКА

1.

Громяк Олександра Василівна

сестра господарка

20

МОЛОДША МЕДИЧНА СЕСТРА

1.

Паньків Марія Іванівна

мол.медсестра

22

2.

Патрило Ярослава Григорівна

мол.медсестра

24

3.

Позьомко Галина Михайлівна

мол.медсестра

20

4.

Шанайда Ольга Павлівна

мол.медсестра

16

У своїй роботі лікарі анестезіологи використовують необхідні нормативно-правові документи: “Клінічні протоколи надання медичної допомоги при невідкладних станах у дітей на шпитальному і до шпитальному етапах”(наказ МОЗ України ;№437 від 31.08.2014 р., „Протокол лікування дітей з гострими отруєннями ” (наказ МОЗ України № 325 від 30.06.2014 р., „Протоколи надання медичної допомоги за спеціальністю “Токсикологія”” (наказ МОЗ України № 435 від 03.07.2016 р„ „Клінічні протоколи надання медичної допомоги за спеціальністю „Анестезіологія та інтенсивна терапія””(наказ МОЗ України № 430 від 03.07.2016 р„ “Первинна реанімація і після реанімаційна допомога новонародженим (наказ МОЗ України № 312 від 08.06.2007 р.

Відділення забезпечує цілодобову анестезіологічну допомогу ургентним та плановим хворим району. Анестезіологічна допомога надається в двох операційних, двох перев’язочних і пологовому залі. Для забезпечення якісного надання допомоги пацієнтам в ургентному і плановому порядку операційні, перев’язочні і пологовий зал обладнані дихальною та слідкуючою апаратурою.

У відділення анестезіології та інтенсивної терапії виконуються наступні види загального знеболення:

 • довенний наркоз в т.ч. з епідуральною анестезією в т.ч. з інтубацією трахеї і ШВЛв т. ч. з провідниковою анестезією

 • дом’язовий наркоз

 • провідникова анестезія

 • епідуральна анестезія

 • спінальна анестезія

 • атаралгезія з інфільтративною анестезією.

Щорічно лікарями відділення при операційних втручаннях здійснюється понад 700 знеболювань. Широко застосовуються сучасні методики загального знеболення і реґіонарної анестезії, використовуються сучасні анестетики. При проведенні знеболювань, завдяки досвіду лікарів, відмічається низький відсоток ускладнень – 0,13%.

У відділення анестезіології та інтенсивної терапії підлягають госпіталізації хворі з гострими порушеннями кровообігу різної етіології, з гострими розладу дихання, функції центральної нервової системи, паренхіматозних органів, гострим порушення обмінних процесів, хворі у відновлювальному періоді після клінічної смерті, після оперативних втручань, які привели до порушення функцій життєво важливих органів і систем або при реальній загрозі їх розвитку у хворих з гострими отруєннями. Для забезпечення якісного надання допомоги пацієнтам палати інтенсивної терапії обладнані пульсоксиметрами, кардіомоніторами, багатофункціональними моніторами, дефібрилятор-моніторами, шприцевими помпами, кисневими концентраторами.

В пологовому залі для проведення оперативного втручання і надання невідкладної допомоги роділлям і породіллям, знеболення пологів, проведення реанімації новонародженим є весь набір медикаментів і апаратури. Пологовий зал забезпечений медикаментами для загального знеболення, регіональної анестезії, реанімації новонароджених, проведення інфузійно-трансфузійної терапії гострої крововтрати та інших критичних станів.

Експрес-лабораторія працює протягом доби на базі клініко-біохімічної лабораторії лікарні і забезпечує проведення клінічних, біохімічних досліджень у хворих відділення анестезіології та інтенсивної терапії та ургентні дослідження у хворих всієї лікарні.

Для ефективної роботи відділення залучаються суміжні спеціалісти та використовується обладнання та апаратура з інших лікувально-діагностичних підрозділів лікарні в любий час доби.

У відділенні є можливість використовувати Іпїегпеї.

У відділенні запроваджено правило, що будь-яка маніпуляція, обстеження чи втручання проводиться тільки після роз’яснення і послідуючої згоди хворого на обстеження і маніпуляцію.

Лікарі відділення відвідують науково-практичні конференції республіканського та міжнародного рівнів, проходять стажування у провідних клініках України, мають кваліфікаційні категорії.