Хірургічний кабінет

Лікар хірург поліклініки:

1.Веде амбулаторний прийом хворих хірургічного профіля згідно графіка.

2. Здійснює повний комплекс обстеження хірургічних хворих на до госпітальному етапі з залученням всіх діагностичних підрозділів ЦРКЛ (лабораторія, УЗД, рентген-кабінет, ЕГДС та ін..)

3. Забезпечує повний комплекс лікування хірургічних хворих з залученням таких підрозділів, як фізкабінет, кабінети ЛФК, масажу та ін..

4. Збільшує амбулаторну оперативну активність

5. Здійснює своєчасне виявлення хворих, які підлягають диспансерному нагляду.

6. Здійснює диспансерний нагляд за хворими хірургічного профіля згідно існуючих положень.

7. Забезпечує консультативну допомогу згідно встановленого порядку.

8. Приймає участь в роботі ВЛК. Забезпечує послідовну передачу виявлення хворих вузьким спеціалістами та контроль за їх оздоровленням.

9. Проводить оздоровлення виявлених під час приписки та призову хворих хірургічного профіля.

10. Забезпечує послідовність між поліклінікою та стаціонаром.

11. Здійснює своєчасне направлення хворих в стаціонар.

12. Забезпечує своєчасне направлення хворих на ЛКК та МСЕК.

13. Добивається зниження середніх строків тимчасової непрацездатності хворих хірургічного профіля.

14. Організовує активне направлення диспансерних хворих на оздоровлення з залученням дільничих фельдшерів.

15. За допомогою дільничних фельдшерів здійснює ревізію списків диспансерних хворих, які систематично не з’являються на контрольні огляди.

16. Залучає районного хірурга для консультацій амбулаторних хворих в неясних та ускладнених випадках.

17.Здійснює регулярне систематичне направлення хірургічних хворих до ТОКЛ для консультацій та спеціалізованої медичної допомоги.


ХІРУРГІЧНИЙ КАБІНЕТ

Хірургічний кабінет організується в складі районної поліклініки .

 1. Завідує кабінетом спеціаліст, який має спеціальну підготовку по хірургії.

 2. Контроль за роботою кабінету здійснюється керівництвом поліклініки .

 3. Лікар кабінету працює в контакті з лікарем – спеціалістом іншого профілю, в першу чергу з лікарями терапевтами дільничних територіальних і цехових лікарських дільниць .

 4. Лікар кабінету в своїй роботі користується даним положенням, наказами, вказівками і інструкціями МОЗ України і діючим законодавством .

 5. Основними завданнями кабінетів є проведення заходів профілактичних захворювань, раннє виявлення хворих і їх ефективне лікування в умовах поліклініки і по району по своєму профілю.

 6. У відповідності з даними цими завданнями лікар кабінету здійснює :

 • динамічне спостереження і активне лікування хворих до їх оздоровлення, ремісії або госпіталізації;
 • контроль за своєчасним виконанням діагностичних і лікувальних процедур хворим , які знаходяться під спостереженням в даному кабінеті .
 • своєчасне направлення хворих по показах на ЛТЕК ;
 • консультації хворих по направленнях інших лікарів – спеціалістів ;
 • в тому числі:
 • своєчасне виявлення осіб, які підлягають диспансеризації по профілю даного кабінету і взяття їх на динамічне спостереження ;
 • проведення експертизи тимчасової непрацездатності з видачею лікарняних листів у відповідності з діючим законодавством ;
 • проведення санітарно – просвітньої роботи і гігієнічного виховання населення

7. Кабінет має необхідну площу для розміщення у відповідності з санітарно – гігієнічними нормами і вимогами, а також медичне обладнання, інструментарій інвентар .