Терапевтичне відділення

Терапевтична служба Козівської ЦРКЛ бере початок з 1939 року. Стаціонарна медична допомога хворим терапевтичного профілю у Козівському районі надається у терапевтичному відділенні Козівської ЦРКЛ, де розгорнуто 40 стаціонарних ліжок, Конюхівською дільничною лікарнею, яка є структурним підрозділом Козівської ЦРКЛ – 10 ліжок та Козлівською районною лікарнею – 20 ліжок.

Терапевтичне відділення очолює, завідувач, лікар вищої категорії Ніверовський Ігор Йосипович. З січня 2019 року, у зв’язку із відрядженням Ніверовського І.Й. на військову службу, терміном на 4 роки.

Виконуючим обов’язки завідувача відділення призначено Гніздюха Романа Володимировича

 

 

 

 

 

 У відділенні працюють висококваліфіковані лікарі-терапевти:

Джула Марія Андріївна – лікар-терапевт, магістр медицини;

Мудра Ольга Андріївна – лікар-терапевт, кардіолог.

Роботою середнього медичного персоналу керує досвідчена старша медична сестра Рега Галина Романівна, якій впродовж багатьох років наполегливої праці вдалось сформувати колектив із 10 медичних сестер, для яких характерна висока професійність та ввічливе ставлення до пацієнтів. Дбайливе ставлення та догляд за хворими забезпечують 7 працівників молодшого медичного персоналу, яких очолює сестра-господиня Гринишин Людмила Михайлівна.

На базі терапевтичного відділення проводиться кваліфіковане лікування захворювань внутрішніх органів, а саме:

 • серцево-судинної системи
 • травної системи
 • дихальної системи
 • ендокринної системи
 • нирок та сечовидільної системи,

а також системних захворювань сполучної тканини та захворювань суглобів.

Лікарі терапевтичного відділення регулярно підвищують свій професійний рівень шляхом відвідування міжнародних, всеукраїнських та регіональних науково-практичних конференцій. На базі відділення активно ведеться науково-дослідна робота, яка спрямована на покращення діагностики, лікування та якості життя пацієнтів із захворюваннями серцево-судинної системи.

Лікування пацієнтів здійснюється на основі уніфікованих клінічних протоколів зі спеціальності «Внутрішні хвороби», затверджених МОЗ України, а також міжнародних медичних стандартів з надання медичної допомоги пацієнтам терапевтичного профілю, які засновані на засадах доказової медицини. У відділення налагоджено тісну співпрацю із профільними спеціалістами університетської лікарні (м. Тернопіль) для надання високоспеціалізованої консультативної допомоги хворим у складних випидках.

Для надання кваліфікованої допомоги у відділенні впроваджено такі методи діагностики:

 • електрокардіографія;
 • добове моніторування електричної активності серця та артеріального тиску (Холтерівське моніторвування);
 • УЗД серця;
 • пульсоксиметрія;
 • спірометрія;
 • рентгенографія;
 • УЗД внутрішніх органів;
 • лабораторна діагностика.

Враховуючи сучасні тенденції розвитку медичної науки, перспективним напрямком роботи відділення є впровадження новітніх методів діагностики, лікування та профілактики захворювань внутрішніх органів з метою покращення якості життя та зниження рівня ранньої інвалідизації населення району.